نگاهی به نقش تعارف در سبک زندگی اسلامی – ایرانی

    به گزارش موج رسا, با نگاهی به سبک زندگی ایرانی اسلامی و مقایسه آن با سایر جوامع، به تفاوت عمده برخوردهای اجتماعی برمی خوریم. در جامعه ایران بیشتر از جوامع دیگر شاهد برخوردهای گرم و محترمانه در سطح جامعه هستیم، مردم ایران مردم دار تر، مهمان نوازتر و مهربان تر به نظر می ...